Projekt Levice ako ich nepoznáme… je knižka obsahujúca nielen perokresby, ale aj historické informácie, zaujímavosti a rôzne miesta, ktoré mesto Levice má. Je vhodná ako dar, informačná knižka pre návšetvníka mesta, či pamiatka pre rodáka. V spolupráci s ďalšou autorkou Annou Sovány a mestom sme túto knižku pokrstili na dní mesta Levice v Hoteli Golden Eagle. Krstila ju historička a archeologička Tekovského múzea Margaréta Nováková hlinou z hradnej veže levického hradu.

 

Ukážky perokresieb z knihy

ukaz1 uka3 uka2